SDE++ aanvragen voor CO₂-afvang en -opslag (CCUS)

Gaat u investeren in het afvangen en opslaan van CO₂? Bekijk hier het SDE-aanvraagproces en bereken hoeveel SDE-subsidie u kunt ontvangen.


Bereken direct

Hoe werkt SDE++ voor CCUS?

CCUS kan een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelen voor vermindering van de netto CO₂-uitstoot. Binnen de SDE++ subsidie is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor investeringen in het afvangen en opslaan van CO₂. In Nederland gebeurt CO₂-opslag op dit moment alleen in lege gasvelden op de Noordzee. Als producent dient u zelf te zorgen voor het afvangen van CO₂.

Het investeren in het afvangen en opslaan van CO₂ zal de komende jaren onrendabel blijven. Om deze reden is deze techniek opgenomen in de SDE++. De SDE++ is een productiesubsidie en vergoedt de onrendabele top van de investering, waardoor de terugverdientijd korter wordt en het aantrekkelijker wordt om te investeren in CCUS.

Indien het bedrijf waar de afvanginstallatie wordt geplaatst voordeel ondervindt van het Emission Trading System (ETS), dan wordt dit ETS-voordeel gecorrigeerd met het correctiebedrag. Voor Non-ETS bedrijven die CCS willen gaan doen, is het correctiebedrag 0. Daarom zijn voor ETS en Non-ETS bedrijven aparte categorieën opengesteld.

Rekenvoorbeeld SDE++ voor CO₂-afvang en -opslag (CCS) (2022)

Situatie

Bij een bestaande afvalverwerkingsinstallatie wordt geïnvesteerd in een nieuwe CO₂-afvanginstallatie. De CO₂ wordt afgevangen na het verbrandingsproces (post-combustion) en gasvormig getransporteerd in een gasleiding en vervolgens opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee. Er wordt in de eerste openstellingsfase ingediend.

Berekening

Productie per jaar:
Vermogen installatie:
10 ton CO₂ / uur
Vollasturen:
8.000 uur
Jaarlijkse productie:
10 ton CO₂ / uur x 8.000 uur = 80.000 ton CO₂

Maximale subsidie per jaar:
Indienbedrag (fase 1):
€ 67,2005 / ton CO₂
Correctiebedrag (2023, voorlopig):
€ 0,00 / ton CO₂
Basisbedrag:
€ 0,00 / ton CO₂
Verwachte subsidie (2023):
(€ 67,2005 - € 0,00) x 80.000 ton CO₂ = € 5.376.040
Maximale subsidie (2023):
(€ 67,2005 - € 0,00) x 80.000 ton CO₂ = € 5.376.040

Subsidie gehele looptijd (15 jaar):
Verwachte subsidie o.b.v. correctiebedrag 2023:
€ 5.376.040 x 15 jaar = € 80.640.600
Maximale subsidie:
€ 5.376.040 x 15 jaar = € 80.640.600

SDE++

De SDE++ stimuleert CO₂-reductie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. De regeling is sinds 2020 voor het eerst geopend in de huidige vorm waarbij technieken concurreren op een zo laag mogelijke prijs per ton CO₂. Er zijn in totaal meer dan honderd specifieke technieken die verdeeld zijn over vijf hoofdcategorieën. Het bepalen van het juiste indienmoment en -bedrag is doorslaggevend en voor iedere techniek anders. Wilt u meer weten over de SDE++?

Meer over de SDE++

SDE++ aanvraagproces

Het aanvragen van de SDE++ verloopt in verschillende fases, waarbij het bereken van de businesscase het allerbelangrijkst is. Hiermee inventariseert u de haalbaarheid van uw project, op basis van de kosten en (subsidie)baten. Wilt u meer weten over het SDE++ aanvraagproces?

Aanvraagproces

SDEtool is een initiatief van Balance

SDEtool is een initiatief van Balance, gericht op bedrijven en overheden die SDE++ aan willen vragen. Balance heeft jaren ervaring met het aanvragen van subsidie onder de SDE++ en haar voorlopers, voor zowel lokale overheden, MKB'ers als grote bedrijven. Wilt u meer weten over ons?

Over ons
Ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?

Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken