SDE++ aanvragen voor Hernieuwbaar Gas uit biomassa

Gaat u investeren in de productie van hernieuwbaar gas uit biomassa? Maakt u daarbij gebruik van vergisting of vergassing? Bekijk hier het SDE-aanvraagproces en bereken hoeveel SDE-subsidie u kunt ontvangen.


Bereken direct

Hoe werkt SDE++ voor Hernieuwbaar Gas uit biomassa?

SDE++ biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de productie van hernieuwbaar gas uit biomassa. Biomassa is organisch materiaal omgezet in energie. Voor deze categorie gelden er binnen de SDE aanvullende voorwaarden, zoals het voldoen aan duurzaamheids- en kwaliteitseisen van het geproduceerde gas. Ook moet het gas daadwerkelijk aangesloten worden op het gasnet.

SDE++ kan aangevraagd worden als er duurzaam gas geproduceerd wordt door vergisting. Meer specifiek gaat het om co-, alles-, monomest-, of slibvergisting. Ook voor duurzaam gas geproduceerd door vergassing uit hout kan SDE++ aangevraagd worden.

Het investeren in hernieuwbaar gas uit biomassa heeft vaak een onrendabele top en daarom is deze techniek opgenomen in de SDE++. De SDE++ is een productiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van hernieuwbaar gas uit biomassa (de onrendabele top). Dankzij de SDE++ wordt de terugverdientijd korter en wordt het rendabeler om te investeren in hernieuwbaar gas uit biomassa.

Rekenvoorbeeld SDE++ voor Hernieuwbaar Gas uit biomassa (2023)

Situatie

Een houtverwerkingsbedrijf besluit te investeren in een installatie die hernieuwbaar gas produceert uit biomassa door middel van vergassing. De installatie heeft een vermogen van 1.400 kW en wordt ook ingezet voor de vergassing van B-hout. Het maximum aantal vollasturen is vastgesteld op 7.500. Er wordt in de tweede openstellingsfase ingediend.

Berekening

Productie per jaar:
Vermogen installatie:
1.400 kW
Vollasturen:
7.500 uur
Jaarlijkse productie:
1.400 kWh x 7.500 uur = 10.500 MWh

Maximale subsidie per jaar:
Indienbedrag (fase 3):
€0,0797 / kWh
Correctiebedrag (2023, voorlopig):
€0,0755 / kWh
Basisbedrag:
€0,0300 / kWh
Verwachte subsidie (2023):
(€0,0797 - €0,0755) x 10.500 MWh = € 44.100
Maximale subsidie (2023):
(€0,0797 - €0,0300) x 10.500 MWh = € 521.850

Subsidie gehele looptijd (12 jaar):
Verwachte subsidie o.b.v. correctiebedrag 2023:
€ 44.100 x 12 jaar = € 529.200
Maximale subsidie:
€ 521.850 x 12 jaar = € 6.262.000

SDE++

De SDE++ stimuleert CO₂-reductie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. De regeling is sinds 2020 voor het eerst geopend in de huidige vorm waarbij technieken concurreren op een zo laag mogelijke prijs per ton CO₂. Er zijn in totaal meer dan honderd specifieke technieken die verdeeld zijn over vijf hoofdcategorieën. Het bepalen van het juiste indienmoment en -bedrag is doorslaggevend en voor iedere techniek anders. Wilt u meer weten over de SDE++?

Meer over de SDE++

SDE++ aanvraagproces

Het aanvragen van de SDE++ verloopt in verschillende fases, waarbij het bereken van de businesscase het allerbelangrijkst is. Hiermee inventariseert u de haalbaarheid van uw project, op basis van de kosten en (subsidie)baten. Wilt u meer weten over het SDE++ aanvraagproces?

Aanvraagproces

SDEtool is een initiatief van Balance

SDEtool is een initiatief van Balance, gericht op bedrijven en overheden die SDE++ aan willen vragen. Balance heeft jaren ervaring met het aanvragen van subsidie onder de SDE++ en haar voorlopers, voor zowel lokale overheden, MKB'ers als grote bedrijven. Wilt u meer weten over ons?

Over ons
Ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?

Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken