SDE++ aanvragen voor Geothermie

Gaat u investeren in het benutten van aardwarmte om hernieuwbare of CO₂-arme warmte te produceren? Maakt u daarbij gebruik van ondiepe, diepe of ultradiepe geothermie? Bekijk hier het SDE-aanvraagproces en bereken hoeveel SDE-subsidie u kunt ontvangen.


Bereken direct

Hoe werkt SDE++ voor Geothermie?

Bij geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt warm water omhoog gepompt uit aardlagen om hernieuwbare of CO₂-arme warmte te produceren. Binnen de SDE++ wordt onderscheid gemaakt tussen ondiepe en (ultra)diepe geothermie. Ondiepe geothermie valt onder de hoofdcategorie CO₂-arme warmte’ en gaat om aardwarmte met een diepte tussen 500 en 1.500 meter. (Ultra)diepe geothermie valt onder de hoofcategorie ‘hernieuwbare warmte’ en gaat om een minimale diepte van 1.500 meter. Bij ultradiepe geothermie wordt uitgegaan van een minimale diepte van 4.000 meter.

Het investeren in geothermie voor het produceren van warmte is op dit moment vaak onrendabel en daarom is deze techniek opgenomen in de SDE++. De SDE++ is een productiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de warmtebenutting uit geothermie (de onrendabele top). Dankzij de SDE++ wordt de terugverdientijd korter en wordt het rendabeler om te investeren in geothermie.

Halogeenvrij koudemiddel vereist in warmtepompen: Voor alle categorieën waarbij een warmtepomp onderdeel is van de door de SDE++ gesubsidieerde productie-installatie, is vanaf de openstellingsronde van 2023 het gebruik van een halogeenvrij koudemiddel in de warmtepomp vereist.

Rekenvoorbeeld SDE++ voor Geothermie (2023)

Situatie

Een woningcoöperatie investeert in geothermie om CO2-arme warmte te produceren. Het gaat om een installatie voor warmtebenutting uit een aardlaag ter diepte van 750 meter en valt hiermee onder de categorie ondiepe geothermie. De opgewekte warmte wordt opgewaardeerd met een warmtepomp van 1.100 kW alvorens het gebruikt kan worden. Er is sprake van een maximale last van 3.500 per jaar. Er wordt in de derde openstellingsfase ingediend.

Berekening

Productie per jaar:
Vermogen installatie:
1.100 kW
Vollasturen:
3.500 uur
Jaarlijkse productie:
1.100 kWh x 3.500 uur = 3.850 MWh

Maximale subsidie per jaar:
Indienbedrag (fase 2):
€0,1047 / kWh
Correctiebedrag (2023, voorlopig):
€0,0588 / kWh
Basisbedrag:
€0,0223 / kWh
Verwachte subsidie (2023):
(€0,1047 - €0,0588) x 3.850 MWh = € 176.715
Maximale subsidie (2023):
(€0,1047 - €0,0223) x 3.850 MWh = € 313.390

Subsidie gehele looptijd (15 jaar):
Verwachte subsidie o.b.v. correctiebedrag 2023:
€ 176.715 x 15 jaar = € 2.650.725
Maximale subsidie:
€ 313.390 x 15 jaar = € 4.700.850

SDE++

De SDE++ stimuleert CO₂-reductie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. De regeling is sinds 2020 voor het eerst geopend in de huidige vorm waarbij technieken concurreren op een zo laag mogelijke prijs per ton CO₂. Er zijn in totaal meer dan honderd specifieke technieken die verdeeld zijn over vijf hoofdcategorieën. Het bepalen van het juiste indienmoment en -bedrag is doorslaggevend en voor iedere techniek anders. Wilt u meer weten over de SDE++?

Meer over de SDE++

SDE++ aanvraagproces

Het aanvragen van de SDE++ verloopt in verschillende fases, waarbij het bereken van de businesscase het allerbelangrijkst is. Hiermee inventariseert u de haalbaarheid van uw project, op basis van de kosten en (subsidie)baten. Wilt u meer weten over het SDE++ aanvraagproces?

Aanvraagproces

SDEtool is een initiatief van Balance

SDEtool is een initiatief van Balance, gericht op bedrijven en overheden die SDE++ aan willen vragen. Balance heeft jaren ervaring met het aanvragen van subsidie onder de SDE++ en haar voorlopers, voor zowel lokale overheden, MKB'ers als grote bedrijven. Wilt u meer weten over ons?

Over ons
Ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?

Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken