SDE++ aanvragen voor Zonnepanelen

Gaat u grootschalig investeren in zonnepanelen of zonneparken? En wordt uw installatie aangesloten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting? Bekijk dan hier het SDE-aanvraagproces en bereken hoeveel SDE-subsidie u kunt ontvangen.


Bereken direct

Hoe werkt SDE++ voor Zonnepanelen?

Investeringen in zonnepanelen zijn al jarenlang een populaire categorie voor het indienen van SDE-aanvragen. Echter worden de investeringen in deze techniek steeds rendabeler en hierdoor minder geschikt voor de SDE++. De SDE++ vergoedt namelijk de onrendabele top van de investering. De SDE++ blijft zich goede ondersteuning voor grootschalige installaties. Daarnaast is de SDE++ ook een goede “verzekering” tegen dalende elektriciteitsprijzen. Hierdoor is de investering in zonnepanelen minder risicovol.

In 2023 kan SDE++ aangevraagd worden voor onderstaande installaties:

  • ≥ 15 kWp en < 1 MWp, op land
  • ≥ 15 kWp en < 1 MWp, drijvend op water
  • ≥ 15 kWp en < 1 MWp, gebouwgebonden
  • ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land
  • ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land
  • ≥ 1 MWp, gebouwgebonden
  • ≥ 1 MWp, drijvend op water
  • ≥ 1 MWp, zonvolgend op water
  • ≥ 20 MWp, op land
  • ≥ 20 MWp, zonvolgend op land

Een minimale piekvermogen van 15 kWp is vereist, wat te vergelijken is met 200 m2 dakoppervlak en circa 50-60 zonnepanelen. Ook moet de installatie aangesloten worden op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting en is een haalbaarheidsstudie verplicht.

Investeringen in grootschalige zonnepaneleninstallaties hebben nog vaak een onrendabele top. De SDE++ is een productiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van hernieuwbare energie uit grootschalige zonnepaneleninstallaties. Door de SDE++ wordt de terugverdientijd korter en wordt het rendabeler om hierin te investeren.

Rekenvoorbeeld SDE++ voor Zonnepanelen drijvend op water (2023)

Situatie

Een gemeente besluit te investeren in een grote zonnepaneleninstallatie drijvend op water. De installatie heeft een piekvermogen van 3 MWp, waarvan de helft door gemeente zelf wordt verbruikt en de andere helft aan het net wordt geleverd. Voor deze netlevering is een transportindicatie bij de netbeheerder verkregen. Er is sprake van een maximale last van 840 uur per jaar. Er wordt in de vierde openstellingsfase ingediend.

Berekening

Productie per jaar:
Vermogen installatie:
3.000 kW
Vollasturen:
840 uur
Jaarlijkse productie:
3.000 kWh x 840 uur = 2.520 MWh

Maximale subsidie per jaar:
Indienbedrag (fase 1):
€0,0811 / kWh
Correctiebedrag Netlevering (2023, voorlopig):
€0,1519 / kWh
Correctiebedrag Niet-Netlevering (2023, voorlopig):
€0,1847 / kWh
Basisbedrag Netlevering:
€0,0476 / kWh
Basisbedrag Niet-Netlevering:
€0,0824 / kWh

Netlevering (50%)
Verwachte subsidie (2023):
50% x (€0,0811 - €0,1519) x 2.520 MWh = € 0*
Maximale subsidie (2023):
50% x (€0,0811 - €0,0476) x 2.520 MWh = € 42.210

Niet-Netlevering (50%)
Verwachte subsidie (2023):
50% x (€0,0811 - €0,1847) x 2.520 MWh = € 0*
Maximale subsidie (2023):
50% x (€0,0811 - €0,0824) x 2.520 MWh = € 0*

Totaal Netlevering en Niet-Netlevering
Verwachte subsidie (2023):
€ 0 + € 0 = € 0*
Maximale subsidie (2023):
€ 42.210 + € 0 = € 42.210

Subsidie gehele looptijd (15 jaar):
Verwachte subsidie o.b.v. correctiebedrag 2023:
€ 0 x 15 jaar = € 0*
Maximale subsidie:
€ 42.210 x 15 jaar = € 633.150

*Het correctiebedrag is in 2023 hoger dan het indienbedrag. Het kan goed dat dit gedurende de looptijd van de SDE++ stijgt. Mogelijk is het toch verstandig om een aanvraag in te dienen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

SDE++

De SDE++ stimuleert CO₂-reductie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. De regeling is sinds 2020 voor het eerst geopend in de huidige vorm waarbij technieken concurreren op een zo laag mogelijke prijs per ton CO₂. Er zijn in totaal meer dan honderd specifieke technieken die verdeeld zijn over vijf hoofdcategorieën. Het bepalen van het juiste indienmoment en -bedrag is doorslaggevend en voor iedere techniek anders. Wilt u meer weten over de SDE++?

Meer over de SDE++

SDE++ aanvraagproces

Het aanvragen van de SDE++ verloopt in verschillende fases, waarbij het bereken van de businesscase het allerbelangrijkst is. Hiermee inventariseert u de haalbaarheid van uw project, op basis van de kosten en (subsidie)baten. Wilt u meer weten over het SDE++ aanvraagproces?

Aanvraagproces

SDEtool is een initiatief van Balance

SDEtool is een initiatief van Balance, gericht op bedrijven en overheden die SDE++ aan willen vragen. Balance heeft jaren ervaring met het aanvragen van subsidie onder de SDE++ en haar voorlopers, voor zowel lokale overheden, MKB'ers als grote bedrijven. Wilt u meer weten over ons?

Over ons
Ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?

Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken