SDE++ aanvragen voor Aquathermie

Gaat u investeren in het benutten van aquathermie? Maakt u daarbij gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), drinkwater (TED) of afvalwater (TEA)? Bekijk hier het SDE-aanvraagproces en bereken hoeveel SDE-subsidie u kunt ontvangen.


Bereken direct

Hoe werkt SDE++ voor Aquathermie?

Aquathermie is een verzamelterm voor het duurzaam verwarmen of koelen door warmte of koude uit oppervlaktewater (TEO), drinkwater (TED) of afvalwater (TEA). De SDE++ voor aquathermie richt zich alleen op het verwarmen van de gebouwde omgeving of door directe levering aan bedrijven. Voor systemen die koelen is er over het algemeen geen onrendabele top en daarom komen deze niet in aanmerking voor de SDE++.

Met TEO en TED wordt de warmte opgeslagen in een seizoensopslag en in de wintermaanden gebruikt voor verwarming van gebouwen, tapwater of directe levering aan bedrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp om de temperatuur te verhogen. Met TEA wordt warmte uit afvalwater gehaald, vervolgens wordt de temperatuur verhoogd met een warmtepomp. De warmte mag uitsluitend gebruikt worden voor verwarming van gebouwen en tapwater. Voor alle technieken onder aquathermie geldt dat de warmtepomp een thermisch vermogen moet hebben van minimaal 0,5 MWth en een COP-waarde (Coëfficiënt of Performance) van minimaal 3,0.

Het investeren in aquathermie voor het verwarmen is op dit moment vaak onrendabel en daarom is deze techniek opgenomen in de SDE++. De SDE++ is een productiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de warmtebenutting uit aquathermie (de onrendabele top). Dankzij de SDE++ wordt de terugverdientijd korter en wordt het rendabeler om te investeren in aquathermie.

Halogeenvrij koudemiddel vereist in warmtepompen: Voor alle categorieën waarbij een warmtepomp onderdeel is van de door de SDE++ gesubsidieerde productie-installatie, is vanaf de openstellingsronde van 2023 het gebruik van een halogeenvrij koudemiddel in de warmtepomp vereist.

Rekenvoorbeeld SDE++ voor Aquathermie (2023)

Situatie

Bij een kantoorgebouw wordt geïnvesteerd in een installatie die warm water uit oppervlaktewater in de zomer opslaat in een seizoenslag, het gaat hierbij om Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Vervolgens wordt het water in wintermaanden uit de opslag gehaald en verwarmd door middel van een warmtepomp om in het gebouw te gebruiken. Aangezien het om seizoensgebonden levering gaat, staat het maximum aantal vollasturen vast op 3.500 per jaar. Er wordt in de tweede openstellingsfase ingediend.

Berekening

Productie per jaar:
Vermogen installatie:
600 kW
Vollasturen:
3.500 uur
Jaarlijkse productie:
600 kWh x 3.500 uur = 2.100 MWh

Maximale subsidie per jaar:
Indienbedrag (fase 3):
€0,0788 / kWh
Correctiebedrag (2023, voorlopig):
€0,0588 / kWh
Basisbedrag:
€0,0233 / kWh
Verwachte subsidie (2023):
(€0,0788 - €0,0588) x 2.100 MWh = € 42.000
Maximale subsidie (2023):
(€0,0788 - €0,0233) x 2.100 MWh = € 116.550

Subsidie gehele looptijd (15 jaar):
Verwachte subsidie o.b.v. correctiebedrag 2023:
€ 42.000 x 15 jaar = € 630.000
Maximale subsidie:
€ 116.550 x 15 jaar = € 1.748.250

SDE++

De SDE++ stimuleert CO₂-reductie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. De regeling is sinds 2020 voor het eerst geopend in de huidige vorm waarbij technieken concurreren op een zo laag mogelijke prijs per ton CO₂. Er zijn in totaal meer dan honderd specifieke technieken die verdeeld zijn over vijf hoofdcategorieën. Het bepalen van het juiste indienmoment en -bedrag is doorslaggevend en voor iedere techniek anders. Wilt u meer weten over de SDE++?

Meer over de SDE++

SDE++ aanvraagproces

Het aanvragen van de SDE++ verloopt in verschillende fases, waarbij het bereken van de businesscase het allerbelangrijkst is. Hiermee inventariseert u de haalbaarheid van uw project, op basis van de kosten en (subsidie)baten. Wilt u meer weten over het SDE++ aanvraagproces?

Aanvraagproces

SDEtool is een initiatief van Balance

SDEtool is een initiatief van Balance, gericht op bedrijven en overheden die SDE++ aan willen vragen. Balance heeft jaren ervaring met het aanvragen van subsidie onder de SDE++ en haar voorlopers, voor zowel lokale overheden, MKB'ers als grote bedrijven. Wilt u meer weten over ons?

Over ons
Ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?

Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken